Kosmetický líh 30 ml

Kosmetický líh 30 ml

ID zboží: 118

 

Kosmetický líh je průhledná tekutina s lehkou vůní alkoholu

nevhodné k pití, denaturováno Bitrexem!!!

 

 

H-věty:

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry

H318: Způsobuje vážné podráždění očí

P-věty:

P210: Chraňtě pře teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 34 Kč
zboží v e-shopu: 137 e-shop systém banan.cz